لیست اخبار لیست اخبار

1390/9/8 - دیدار اساتید دانشگاه جاکارتا از مرکز مطالعات زنان 1390/9/8 - دیدار اساتید دانشگاه جاکارتا از مرکز مطالعات زنان

1390/09/08

در روز سه شنبه 90/9/8 گروهی از اساتید دانشگاه جاکارتا از مرکز مطالعات زنان دیدار و با خانم دکتر فرهمندپور درحوزه مسائل زنان به گفتگو پرداختند. خانم دکتر فرهمندپور ضمن خوشآمدگویی به مهمانان به معرفی قسمتهای آموزشی، پزوهشی مرکز و معرفی دستآوردهای مرکز در حوزه زنان پرداخت. سپس به بیان دیدگاههای مسئولان نظام در حوزه زنان و تأکید و اهتمام مقام معظم رهبری بر نقش موثر زنان در عرصه های مختلف جامعه و لزوم حمایت و توانمندسازی زنان و نقش سازنده و فعال زنان ایرانی در عرصه های مختلف تربیتی، آموزشی، فرهنگی سیاسی و اجتماعی پرداختند.

همچنین رئیس مرکز بر لزوم تولید پژوهشهایی علمی با رویکرد اسلامی جهت پرکردن خلاء موجود در کشورهای اسلامی به جای عرضه‌ی اندیشه و دانش غربی تأکید کردند و افزودند که مسلمان باید با تکیه بر اندیشه اسلامی خلأ موجود را مسدود کنند. زیرا قطعاً اسلام مطالب کافی برای ارائه به جهان اسلامی و غربی را دارد. و ما نیز در این عرصه آماده هرگونه همکاری هستیم، در پایان به پرسشهای مطرح شده از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه جاکارتا پاسخ دادند و به بررسی زمینه های ایجاد همکاریهای دوجانبه علمی و آموزشی پژوهشی پرداختند.