لیست اخبار لیست اخبار

بهمن 1395 _ اخذ رتبه برتر در نظام سطح بندی نشریات علمی ISC در حوزه زنان و خانواده بهمن 1395 _ اخذ رتبه برتر در نظام سطح بندی نشریات علمی ISC در حوزه زنان و خانواده

1395/11/29

بر اساس آخرین جلسه شورای(1395) راهبردی پایگاه استنادی جهان علوم اسلام ، نشریات "زن در توسعه و سیاست" و "زن در فرهنگ و هنر" به ترتیب موفق به اخذ رتبه های اول و دوم در بین نشریات دارای ضریب تاثیر مصوب ISC  در حوزه مطالعات زنان و خانواده شدند.